CCE - Center of Cognitive Ethology / CKE - Centrum Kognitivní Etologie

Diploma theses / Diplomové práce


Aposematic prey / Aposematická kořist

Drábková T (2013)
Reakce sýkory koňadry na výstražné signály aposematického hmyzu
B.Sc. thesis (pdf 0,6MB)

Karlíková Z (2012)
Recognition of inconspicuous prey: importance of additional visual cues
M.Sc. thesis (pdf 1MB)

Průchová A (2011)
Význam barvy a tečkovaného vzoru ve výstražné signalizaci slunéčka Harmonia axyridis

B.Sc. thesis (pdf 0,5MB)

Vaňkátová M (2011)
Reakce na zbarvení ruměnice pospolné (Pyrrhocoris apterus) a jeho varianty u lidí

M.Sc. thesis (pdf 1,9MB)

Cibulková A (2011)
Mezidruhové rozdíly ve schopnosti pěvců odhalit batesovského mimika na základě předchozí potravní zkušenosti
M.Sc. thesis  (pdf, 0,5MB)

Veselý P (2010)
Rozlišování nevhodné kořisti ptačími predátory

Ph.D. thesis (pdf, 3MB)

Veselý P (2010)
Newly emerged Batesian mimicry protects only unfamiliar prey

RNDr. thesis (pdf, 0,5MB)

Karlíková Z (2010)
Reakce naivních ptačích predátorů na aposematickou kořist

B.Sc. thesis (pdf, 0,5MB)

Prášková M (2009)
Vliv vzoru na reakci ptačího predátora na nechráněnou aposematickou kořist
B.Sc. thesis (pdf 1,5MB)

Luhanová D (2009)
Vliv vzoru na reakci ptačího predátora na chráněnou aposematickou kořist
B.Sc. thesis (pdf 0,5MB)

Cibulková A (2008)
Význam barvy v reakci ptačího predátora na aposematickou kořist
B.Sc. thesis (pdf, 0,5MB)

Veselý P (2006)
Vliv nedávné potravní zkušenosti ptačího predátora na fungování obranné signalizace hmyzí kořisti
M.Sc. thesis  (pdf, 0,2MB)

Dolenská M (2006)
Aposematismus vybraných druhů slunéček (Coccinellidae): testování vlivu zbarvení a dalších ochranných prvků na chování ptačího predátora sýkory koňadry (Parus major)
M.Sc. thesis

Veselá S (2005)
Vybrané aspekty vztahu ptačích predátorů k aposematické kořisti
Ph.D. thesis

Tesařová M (2005)
Aposematismus motýlů čeledi Nymphalidae: testování poživatelnosti vybraných evropských druhů hnědásků pro ptačího predátora
B.Sc. thesis (pdf, 1,5MB)

Veselý P (2004)
Reakce sýkory koňadry (Parus major) a sýkory modřinky (Parus caeruleus) na kněžici páskovanou (Graphosoma lienatum)
B.Sc. thesis (pdf, 0,5MB)

Barcalová S (2001)
Reakce sýkory koňadry a sýkory modřinky na různě zbarvené jedince Pyrrhocoris apterus
M.Sc. thesis  (pdf, 0,2MB)


Antipredatory behaviour / Antipredační chování

Buršíková M (2013)
Vliv zbarvení predátora na reakce ptáků na krmítku
B.Sc. thesis (pdf 1MB)

Kopecká K (2013)
Obrana hnízd ťuhýka obecného (Lanius collurio) vůči krkavcovitým ptákům: Ovlivňuje intenzitu aktivního mobbingu velikost predátora?
B.Sc. thesis (pdf 0,6MB)

Syrová M (2012)
How the Red-backed Shrike (Lanius collurio) solves the multiple predator conflict?
M.Sc. thesis (pdf 0,5MB)

Minařík T (2011, in Czech)
Which Informations are Carried by Alarm Calls of Red-backed Shrike (Lanius collurio)?
B.Sc. thesis (pdf 4,6MB)

Beránková J (2011)
Holub s krahujčí hlavou: přítel nebo nepřítel?
B.Sc. thesis (pdf 1,8MB)

Syrová M (2011)
Artificial dummies as stimuli in field mobbing experiments
B.Sc. thesis (pdf, 1MB)

Sýkorová J (2011)
Experimentální testování teorie znaků: Je oko klíčový znak?
B.Sc. thesis (pdf, 1MB)

Bendová L (2009)
Věrohodnost atrapy a intenzita mobbingu ťuhýka obecného (Lanius collurio)

B.Sc. thesis (pdf 1MB)

Tvardíková K (2009)
Jak ptáci poznávají predátory - význam úplnosti vizuální informace M.Sc. thesis  (pdf, 1,5MB)

Bažant M (2009)
Jak ptáci hodnotí riziko predace v zimních potravních experimentech - význam pohybu atrapy
B.Sc. thesis (pdf, 1,5MB)

Tumová P (2009)
Vliv hladovění na ochotu riskovat u sýkory koňadry (Parus major) a sýkory modřinky (Parus caeruleus)
B.Sc. thesis (pdf, 2MB)

Milan L (2009)
Reakce čížka lesního (Carduelis spinus), zvonka zeleného (Carduelis chloris) a sýkory koňadry (Parus major) na atrapu krahujce obecného (Accipiter nisus) v klecových experimentech
B.Sc. thesis (pdf, 1MB)

Rozsypal J (2008)
Experimentální výzkum diskriminace predátorů v laboratorních podmínkách
M.Sc. thesis  (pdf, 3MB)

Falkenauerová A (2008)
Jak ptáci hodnotí riziko predace v zimních potravních experimentech – význam sociálně předávané informace
B.Sc. thesis (pdf, 0,5MB)

Němec M (2008)
Antipredační chování ťuhýka obecného (Lanius collurio) proti krkavcovitým
M.Sc. thesis  (pdf, 2MB)

Tvardíková K (2007)
Jak ptáci hodnotí riziko predace v zimním období

B.Sc. thesis (2 MB)

Holečková B (2007)
Antipredační chování ťuhýka obecného (Lanius collurio): závislost na aktuální nebezpečnosti predátora
B.Sc. thesis

Rozsypal J (2006)
Jak ptáci rozpoznávají predátory a kompetitory
B.Sc. thesis (pdf, 0,5MB)

Němec M (2005)
Antipredační chování ťuhýka obecného (Lanius collurio)
B.Sc. thesis (pdf, 0,5MB)

Mašek P (2005)
Antipredační chování sýkor na krmítku v zimě
M.Sc. thesis (pdf, 3MB)

Kout J (2005)
Antipredační chování sýkory modřinky (Parus caeruleus) a sýkory koňadry (Parus major)
B.Sc. thesis

Strnad M (2004)
Antipredační chování ťuhýka obecného (Lanius collurio) v hnízdním období
M.Sc. thesis  (pdf, 2,7MB)


Spatial cognition / Prostorová orientace

Marhounová L (2012)
Kognitivní test pro hledání skrytých objektů u ptáků a primátů
B.Sc. thesis (pdf 1,2MB)

Nácar D (2012)
Sýkora koňadra (Parus major) jako modelový druh v prostorově kognitivních úlohách
M.Sc. thesis  (pdf 3MB)

Nácar D (2011)
Jak ptáci kategorizují reálné a abstraktní objekty?

B.Sc. thesis
(pdf, 2MB)

Tesařová M (2008)
Individuální variabilita v reakcích sýkory koňadry (Parus major) a sýkory uhelníčka (Parus ater) na ruměnici pospolnou (Pyrrhocoris apterus): psychika nebo zkušenost?
M.Sc. thesis (pdf, 3,6MB)


Rival interaction / Interakce soků

Jaška P (2010)
Zpěv jako signál kompetičního potenciálu a motivace u budníčka menšího
M.Sc. thesis (pdf 2,3MB)

Jaška P (2008)
Funkční aspekty ptačího zpěvu: hýl rudý (Carpodacus erythrinus) jako modelový organismus

B.Sc. thesis (pdf 3,6MB)

Linhart P (2007)
Mezidruhová agresivita lindušky luční (Anthus pratensis) a bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra)
M.Sc. thesis (pdf 1,3MB)

Burdová Z (2007)
Mezidruhová agresivita pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla) a pěnice hnědokřídlé (Sylvia communis) vůči alopatrickým druhům pěnic
M.Sc. thesis

Bednářová R (2006)
Mezidruhová agresivita rehka domácího (Phoenicurus ochruros) vůči rehku zahradnímu (Phoenicurus phoenicurus): Perou se opravdu jen sousedi?
B.Sc. thesis

Vik L (2006)
Vnitrodruhová a mezidruhová agresivita pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla) a pěnice pokřovní (Sylvia curruca)
M.Sc. thesis

Hrdlička R (2005)
Vnitro- a mezidruhové reakce vybraných druhů pěvců na varovné hlasy
M.Sc. thesis

 

 

webmaster: Majkl

Wanna to edit somethink here? Just e-mail it. / Nebojte se napsat - připomínky zapracuji do druhého dne, rád :-).
CCE - Center of Cognitive Ethology / CKE - Centrum kognitivní etologie
Faculty of Science, University of South Bohemia, Branišovská 31, 370 05, České Budějovice, Czech Republic (map).