CCE - Center of Cognitive Ethology / CKE - Centrum Kognitivní Etologie

webmaster: Majkl

Wanna to edit somethink here? Just e-mail it. / Nebojte se napsat - připomínky zapracuji do druhého dne, rád :-).
CCE - Center of Cognitive Ethology / CKE - Centrum kognitivní etologie
Faculty of Science, University of South Bohemia, Branišovská 31, 370 05, České Budějovice, Czech Republic (map).

Scientific papers / Vědecké články

Beránková J, Veselý P, Sýkorová J, Fuchs R (2014)
The role of key features in predator recognition by untrained birds
Animal cognition, ISSN 1435-9448 (pdf 1MB)
The final publication is available at link.springer.com.

Cibulková A, Veselý P, Fuchs R (2014)
Importance of conspicuous colours in warning signals? The Great tit’s (Parus major) point of view
Evolutionary Ecology, 28 (3), 427-43 (pdf 1,2MB)

Veselý P, Veselá S, Fuchs R (2013)
The responses of Central European avian predators to an allopatric aposematic true bug
Ethology Ecology & Evolution, 25 (3), 275-288 (pdf 8,5MB) Original publication is available on Tandfoline.

Veselý P, Luhanová D, Prášková M, Fuchs R (2013)
Generalization of Mimics Imperfect in Colour Patterns: The Point of View of Wild Avian Predators
Ethology 118;1–8 (pdf 0,5MB)

Linhart P, Jaška P, Petrusková T, Petrusek A, Fuchs R (2013)
Being angry, singing fast? Signalling of aggressive motivation by syllable rate in a songbird with slow song
Behavioural Processes, 100, 139– 145 (pdf 0,9MB)

Tesařová M, Fric Z, Veselý P, Konvička M, Fuchs R (2013)
European checkerspots (Melitaeini: Lepidoptera, Nymphalidae) are not aposematic – the point of view of great tits (Parus major)
Ecological Entomology, 38 (2), 155-163 (pdf 1MB)

mec M, Fuchs R (2013)
Nest defense of the red-backed shrike Lanius collurio against five corvid species

Acta ethologica: 1–6 (online first, pdf 0,7 MB). The final publication is available at link.springer.com.

Linhart P, Slabbekoorn H, Fuchs R (2012)
The communicative significance of song frequency and song length in territorial chiffchaffs
Behavioral Ecology, doi:10.1093/beheco/ars127 (pdf 1MB)

Tvardíková K, Fuchs R (2012)
Tits recognize the potential dangers of predators and harmless birds in feeder experiments
Journal of Ethology, 30:157-165, DOI 10.1007/s10164-011-0310-0 (pdf 0,5MB)

Strnad M, Němec M, Veselý P, Fuchs R (2012)
Red-backed Shrike (Lanius collurio) adjust the mobbing intensity, but not mobbing frequency, by assessing the potential threat to themselves from different predators
Ornis Fennica, 89:206-215 (pdf 0,2MB)

Tvardíková K, Fuchs R 2011
Do birds behave according to dynamic risk assessment theory? A feeder experiment
Behavioral Ecology and Sociobiology, 65(4): 727-733 (pdf 0,2MB)

Tvardíková K, Fuchs R 2010
Tits use amodal completion in predator recognition: a field experiment
Animal Cognition, 13(4): 609-615 (pdf 0,5 MB).

Prokopová M, Veselý P, Fuchs R, Zrzavý J (2010)
The role of size and colour pattern in protection of developmental stages of the red firebug (Pyrrhocoris apterus) against avian predators

Biological Journal of the Linnean Society, 2010, 100, 890–898 (pdf 0,5MB)

Dolenská M, Nedvěd O, Veselý P, Tesařová M, Fuchs R 2009
What constitutes the warning signals of aposematic ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) to birds: colour, pattern or general appearance?
Biological Journal of The Linnean Society,98 (1), 234-242. (pdf 0,3MB)

Veselý P and Fuchs R 2009 
Newly emerged Batesian mimicry protects only unfamiliar prey. 
Evolutionary Ecology, DOI 10.1007/s10682-008-9281-1 (pdf 0,3MB)

Veselý P, Veselá S, Fuchs R, Zrzavý J (2006)
Are gregarious red-black shieldbugs, Graphosoma lineatum (Hemiptera: Pentatomidae), really aposematic? An experimental approach 
Evolutionary Ecology Research, 2006, 8: 881–890 (pdf 0,2MB)

Congress plenaries / Přednášky

Veselý P, Němec M, Syrová M, Fuchs R (2014)
Predator recognition by red-backed shrikes – importance of predator colour, size and presence of key features
ECBB 2014, 18. – 20. July 2014, Prague, Czech Republic. (ppt 13 MB)

Beránková J, Fuchs R (2013)
Vliv velikosti stimulu na rozpoznání predátora sýkorou koňadrou
ČSEtS: 40. etologická konference, Košice, Slovensko 13. - 16. 11. 2013 (pdf 8,5MB)

Nácar D (2013)
Sýkora koňadra v prostorově kognitivní úloze – porovnání dvou experimentálních uspořádání
The great tit in spatial cognition task – two experimental design comparison
40. konference ČSEtS, listopad 2013, Košice, Slovensko

Nemec M, Syrová M, Poláková S, Fuchs R (2012)
Proč ťuhýci nevyhání straku od svých hnízd?
Why shrikes do not repel magpie from their teritory?
Zoologické dny, Olomouc, Czech Republic, 9.-10.2. 2012, talk (png 6,9MB)

Veselý P, Fuchs R (2008)
Vliv předchozí potravní zkušenosti sýkory koňadry aneb těžký život Batesovských mimetiků
Zoologické Dny 2008, únor 2008, České Budějovice. (ppt 0,5MB)

Strnad M, Němec M, Holečková B, Reznerová P, Falkenauerová A, Součková T, Poláková S, Fuchs R (2008)
Bít či nebít
Zoologické Dny 2008, únor 2008, České Budějovice. (ppt, 5MB)

Mašek P, Tvardíková K, Bažant M, Fuchs R (2008)
Antipredační experimenty na krmítkách - jak sýkory rozpoznávají predátory a hodnotí jejich nebezpečnost
Zoologické Dny 2008, únor 2008, České Budějovice. (ppt 2,5MB)
 

Posters / Postery

Marhounová L, Veselý P, Frynta D, Landová L (2014)
Object permanence in two species of tits: Is the mental representation required?
ECBB 2014, 18. – 20. July 2014, Prague, Czech Republic. (pdf 3,5 MB)

Beránková J, Poláková S, Fuchs R (2012)
How to recognize a predator: key features, color or size?
14th International Behavioral ecology congress, Lund, Sweden, Poster (pdf 4MB)

Syrová M, Němec M, Strnad M, Poláková S, Fuchs R (2012)
Shrikes vs. Magpies: Why do not Shrikes expel the Magpie from their territories?
14th International Behavioral ecology congress, Lund, Sweden, Poster (pdf 1,5MB)

Minařík T, Němec M, Poláková S, Fuchs R (2012, in Czech)
Varovná vokalizace ťuhýka obecného (Lanius collurio)
Zoologické dny, Olomouc, Czech Republic, 9.-10.2. 2012, poster (png 1,9MB)

Linhart P, Jaška P, Poláková S, Fuchs R, Slabbekoorn H (2011)
The long-term memory in willow warbler: Never fly into same mist net twice
2nd ToK conference of CompCog meeting, July 2011, Prague, Czech Republic. Poster. (pdf 2,5MB)

Karlíková Z, Veselý P, Fuchs R (2011)
Recognition and discrimination of prey by great tits (Parus major)
ASAB summer meeting, August 2011, St. Andrews, UK (pdf, 7MB)

Syrová M, Bendová L, Poláková S, Němec M, Fuchs R (2011)
Artificial dummies as stimuli in field mobbing experiments
The Association for the Study of Animal Behaviour; Summer Conference 2011; St Andrews, Scotland. 18-19 August 2011; Collection of abstracts, pp. 53 (pdf 1,5MB)

Beránková J, Poláková S, Fuchs R (2011)
How to recognize a predator: to use key features or concept?
ASAB summer meeting, August 2011, St. Andrews, UK (png 3MB)

Veselý P, Fuchs R (2011)
Field experiments: a potential in animal cognition research
ASAB summer meeting, August 2011, St. Andrews, UK (pdf 0,5MB).

Němec M, Součková T, Poláková S, Fuchs R (2011)
Cognitive abilities of red-backed Shrike
The Association for the Study of Animal Behaviour; Summer Conference 2011; St Andrews, Scotland. 18-19 August 2011; Collection of abstracts, pp. 53 (png 3,2MB)

Cibulková A, Veselý P, Fuchs R (2011)
Passerine birds' ability to recognize warning signal and Batesian mimicry
The Association for the Study of Animal Behaviour; Summer Conference 2011; St Andrews, Scotland. 18-19 August 2011; Collection of abstracts, pp. 27 (pdf, 1,5MB)

Sýkorová J, Poláková S, Fuchs R (2010)
Ty máš ale velké oči!
37. konference ČSEtS, listopad 2010, Smolenice, Slovensko (png, 1,5MB)

Nácar D, Tesařová M, Landová E, Fuchs (2010)
Kognitivní schopnosti ptáků založené na abstraktních zrakových stimulech
37. konference ČSEtS, listopad 2010, Smolenice, Slovensko (png, 1,5MB)

Průchová A, Cibulková A, Veselý P, Fuchs R (2010)
Reakce zrnožravých pěvců na slunéčko Harmonia axyridis
37. konference ČSEtS, listopad 2010, Smolenice, Slovensko (png, 4,5MB)

Beránková J, Poláková S, Fuchs R (2010)
Vliv dravčího typu hlavy na stresovou reakci sýkory koňadry (Parus major)

37. konference ČSEtS, listopad 2010, Smolenice, Slovensko (png, 3MB)

Němec, Fuchs (2010)
Kognitivní schopnosti ťuhýka obecného (Lanius collurio)
37. konference ČSEtS, listopad 2010, Smolenice, Slovensko (png, 1,8MB)

Syrová M, Dokoupilová L, Němec M, Poláková S, Fuchs R (2010)
Věreohodnost atrapy a intenzita mobbingu ťuhýka obecného (Lanius collurio)
37. konference ČSEtS, listopad 2010, Smolenice, Slovensko (pdf, 1,5MB)

Cibulková A, Veselý P, Fuchs R (2010)
Mezidruhové rozdíly ve schopnosti pěvců odhalit batesovského mimika na základě předchozí potravní zkušenosti
37. konference ČSEtS, listopad 2010, Smolenice, Slovensko (pdf, 2MB)

Veselý P, Cibulková A, Fuchs R (2009)
Importance of color in dangerous prey recognition in great tits.
31st International Ethological Conference, srpen 2009, Rennes, France, Proceedings of abstracts, pp. 447. (pdf 0,5MB)

Tvardíková K, Fuchs R (2009)
Tits use amodal completion in predátor recognition.
31st International Ethological Conference, srpen 2009, Rennes, France, Proceedings of abstracts, pp. 439.

Němec M, Fuchs R (2009)
Shrikes vs. Corvids: Nest defense of red backed strike (Lanius collurio)
31st International Ethological Conference, srpen 2009, Rennes, France, Proceedings of abstracts, pp. 349. (png 2,5MB)

Poláková S, Rozsypal J, Fuchs R (2009)
2D presentation: Useful tool for testind cognitive abilities of birds?
31st International Ethological Conference, srpen 2009, Rennes, France, Proceedings of abstracts, pp. 371. (pdf 0,5MB)

Tesařová M, Nácar D, Landová E, Nekovářová T, Fuchs R
Jak se sýkory učí abstraktním vizuálním úlohám (2009)
Zoologické Dny 2009, únor 2009, Brno (pdf 0,5MB)

Luhanová D, Prášková M, Veselý P, Fuchs R (2009)
Vliv vzoru na reakci ptačího predátora na nechráněnou aposematickou kořist
Zoologické Dny 2009, únor 2009, Brno (jpg 2 MB)

Bendová L, Němec M, Poláková S, Fuchs R (2009)
Věrohodnost atrapy a intenzita mobbingu ťuhýka obecného (Lanius collurio)
Zoologické Dny 2009, únor 2009, Brno (jpg 1MB)

Bažant M, Fuchs R, Poláková S (2008)
Credibility of predators in field antipredator experiments: Are birds more afraid of mobile models?
European Conference on Behavioural Biology (ECBB) 2008, Dijon, Francie, 18.-20.7.2008 (pdf 7,3MB)

Milan L, Poláková S, Fuchs R (2008)
Eurasian siskin and Greenfinch as a model species in recognition and categorization of predators in cage experiments
European Conference on Behavioural Biology (ECBB) 2008, Dijon, Francie, 18.-20.7.2008 (pdf 3,6MB)

Poláková S, Rozsypal J, Fuchs R (2008)
Cage experiments - a potentiality to study predator  recognition in birds
European Conference on Behavioural Biology (ECBB) 2008, Dijon, Francie, 18.-20.7.2008 (pdf 2,3MB)

Tumová P, Poláková S, Fuchs R (2008)
Does starvation support courage by Great tits?
European Conference on Behavioural Biology (ECBB) 2008, Dijon, Francie, 18.-20.7.2008 (pdf 4,7MB)

Tesařová M., Veselý P. a R. Fuchs (2008)
Role osobnosti v ptačí reakci na výstražně zbarvenou kořist
Zoologické Dny 2008, únor 2008, České Budějovice.

Cibulková A, Veselý P, Fuchs R (2008)
Význam barvy ve výstražné signalizaci ruměnice pospolné (Pyrrhocoris apterus)
Zoologické Dny 2008, únor 2008, České Budějovice. (pdf 0,5MB)

Poláková S, Strnad M, Němec M, Fuchs R (2006)
How do Shrikes defend their nests?
Animal Behavior Society Annual Meeting, srpen 2006, Snowbird, USA (poster, jpg, 4,3MB).

Veselý P., Fuchs R. a S. Veselá (2006)
Visual antipredatory signalization of red cotton bu – Dysdercus cingulatus (Heteroptera, Pyrrhocoridae)

VIIIth European Congress of Entomology, září 2006, Izmir, Turkey, Sborník abstraktů str. 159
.

Tesařová M, Dolenská M, Nedvěd O, Fuchs R, Veselý R (2006)
Antipredatory signalization of ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae)
VIIIth European Congress of Entomology, září 2006, Izmir, Turkey, Sborník abstraktů str. 159. (pdf 0,5MB)

Prokopová M, Fuchs R, Zrzavý J (2004)
The role of black pattern elements in the anti-predator warning signal in pyrrhocoroid bugs
10th International Congress in Behavioural Ecology ISBE, Červen 2004, Jyväskylä, Finland, Sborník abstraktů str. 173. (ppt, 1MB)

Veselý P., Barcalová S., Fuchs R. a J. Zrzavý (2004)
Reaction of blue tit (Parus caeruleus) and Great tit (Parus major) to the shield bug (Graphosoma lineatum)
10th International Congress in Behavioural Ecology ISBE, červen 2004, Jyväskylä, Finland, Sborník abstraktů str. 14. (pdf 0,5MB)  

Barcalová S, Fučíková E, Veselý P, Landová E, Prokopová M, Exnerová A, Fuchs R, Zrzavý J (2004)
Pattern of reaction to aposematic and artificially non-aposematic Pyrrhocoris apterus (Heteroptera: Pyrrhocoridae) within two genera of insectivorous birds (Parus, Sylvia)
10th International Congress in Behavioural Ecology ISBE, Červen 2004, Jyväskylä, Finland, Sborník abstraktů str. 14. (pdf 0,5MB)